Bereken financiële toekomst

Bereken je financiële toekomst

Op deze pagina kan je je financiële toekomst doorrekenen, en checken of jouw wensen voor de toekomst financieel haalbaar zijn. Kies hieronder eerst of je een eenvoudige berekening wil doen, of een berekening die completer en daardoor ook nauwkeuriger is (maar je moet dan wel meer gegevens invullen), en kies ook welke situatie je door wil rekenen:

Ik wil een eenvoudige berekening doen
Ik wil een complete berekening doen
Ik heb een koopwoning en wil alleen de bestaande situatie doorrekenen
Ik heb een koopwoning en verhuis naar een andere koopwoning
Ik heb een huurwoning en verhuis naar een koopwoning

Vul nu al je gegevens in, met elke blauwe tab-knop hieronder selecteer je een in te vullen groep gegevens, en klik dan op de knop ‘Bereken mijn financiële toekomst’ voor de resultaten!

Voor de duidelijkheid zijn de resultaten van de berekeningen onderverdeeld in een aantal categorieën, deze kan je selecteren met de blauwe tab-knoppen hieronder. Als je een nieuwe berekening wil maken, klik dan op de knop ‘Terug naar de invoer gegevens’ om je gegevens aan te passen. Daarna kan je de nieuwe resultaten laten berekenen. De resultaten zijn ook beschikbaar in PDF-formaat:

Handig om te printen, of om alles later nog eens in te kunnen kijken!

Het belangrijkste resultaat van de rekenmodule is het berekende bedrag wat je elk jaar kan sparen. Als blijkt dat je elk jaar wat kan sparen, dan is er niets aan de hand. Maar als de rekenmodule laat zien dat je niet kan sparen omdat je uitgaven hoger zijn dan je inkomsten, dan zal je eventueel je wensen voor de toekomst bij moeten stellen. Misschien zal je wat minder luxe moeten leven, kan je toch niet minder gaan werken, of zal je zelfs moeten besluiten dat de woning die je wilt gaan kopen gewoon te duur voor je is.

De hieronder weergegeven resultaten zijn in geen enkel geval bedoeld als advies, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees ook de voorwaarden.
Gezinssituatie
Jouw gegevens
Partner gegevens
Je financiën
Huidige woning
Nieuwe woning
Diversen
Hypotheek
Verhuizing
Inkomen
Woonlasten
Schuld/kapitaal
Sparen
Conclusie
Gezin
Heb je een partner? nee   ja
Als je een partner hebt, dan kan ook het inkomen van je partner in de berekeningen worden meegenomen. Daarnaast is een aantal belastingaspecten afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner, zoals de hoogte van de AOW.
Heb je kinderen onder 26 jaar? nee   ja
Een belangrijk deel van het netto inkomen wordt besteed aan de kinderen, terwijl je daartegenover in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op te betalen belasting. Hierdoor vertegenwoordigen kinderen een belangrijke component in de financiële huishouding én de berekening daarvan. Het is dus belangrijk om de aanwezigheid van kinderen mee te nemen in de berekeningen op deze website. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen boven 25 jaar geen structurele financiële bijdrage meer nodig hebben, daarom kan je deze oudere kinderen buiten beschouwing laten in de berekening.

De kosten van kinderen worden vaak onderschat, waardoor ouders makkelijk in financiële problemen kunnen komen. Een eerste kind kost bijvoorbeeld gemiddeld 17 % van het gezinsinkomen. De getallen zoals gebruikt in de berekeningen op deze site zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek).

Studerende kinderen, vanaf 18 jaar, worden als financieel onafhankelijk beschouwd. Het is echter wel mogelijk dat je ze steunt in hun studiekosten. Een vraag hierover is te vinden onder het tabblad ‘Je financiën’. De rekenmodule gaat ervan uit dat kinderen studeren van hun 18-de tot en met hun 21-ste jaar (4 jaar studie).

Wil je kinderen in de toekomst? nee   ja
Hier vul je in hoeveel kinderen je in de toekomst (erbij) wilt.

Een belangrijk deel van het netto inkomen wordt besteed aan de kinderen, terwijl je daartegenover in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op te betalen belasting. Hierdoor vertegenwoordigen kinderen een belangrijke component in de financiële huishouding én de berekening daarvan. Het is dus belangrijk om de aanwezigheid van kinderen mee te nemen in de berekeningen op deze website. Als je meerdere kinderen wilt, dan wordt aangenomen dat er steeds 2 jaar verschil zit tussen de kinderen.

De kosten van kinderen worden vaak onderschat, waardoor ouders makkelijk in financiële problemen kunnen komen. Een eerste kind kost bijvoorbeeld gemiddeld 17 % van het gezinsinkomen. De getallen zoals gebruikt in de berekeningen op deze site zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek).

Persoonlijk
Hoe oud ben je op 31 december dit jaar? jaar
Met behulp van je huidige leeftijd kan worden berekend in welk jaar je AOW-gerechtigd bent. Daarnaast is het mogelijk dat je met pensioen gaat terwijl je hypotheek nog doorloopt. Omdat het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of met pensioen gaan verregaande financiële gevolgen heeft, moet je leeftijd dus worden meegenomen in de berekeningen om de juiste resultaten te verkrijgen.
Inkomen
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:

 • Neem het ‘fiscaal loon’ of ‘loon voor loonheffing’ zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP’er gebruik je ‘belastbaar fiscale winst uit onderneming’, een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Hoeveel pensioenpremie betaal je? euro per
Een bepaald deel van je salaris gaat naar het pensioenfonds van het bedrijf waar je werkt. De werknemer betaalt zelf een deel, en de werkgever betaalt (meestal) ook een deel. Op je salarisoverzicht kan je de hoogte van de door jou betaalde pensioenpremie vinden.
Heb je een dertiende maand? nee   ja
Indien je een dertiende maand hebt, die dus deel uitmaakt van het hierboven totaal ingevulde inkomen, dan kan je dat hier opgeven. Omdat je bijvoorbeeld geen pensioenpremie betaalt voor de dertiende maand is het van belang om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Verandert je inkomen in de toekomst? nee   ja
Als je later meer gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat je nu nog laag in je functieschaal zit, dan wordt het ook makkelijker om je hypotheeklasten op te brengen of om eigen vermogen op te bouwen voor de toekomst. Vul hier het bruto salaris in op basis van het huidige aantal werkuren. Corrigeer niet voor toekomstige inflatie of verandering van werkuren per week, de rekenmodule op deze website houdt daar zelf rekening mee.

Zorg dat je niet al te optimistisch bent en maak een realistische schatting.

Een voorbeeld: stel dat je nu bruto € 30.000 per jaar verdient bij een 36-urige werkweek. Je verwacht dat je tijdens de komende 6 jaar doorgroeit naar een hogere functie, en het huidige salaris bij die hogere functie is € 40.000 (bij dezelfde, dus 36-urige, werkweek). Je vult dan dus in dat je € 40.000 gaat verdienen over 6 jaar.

Hoeveel uren werk je? uur per week
Hiermee kan worden berekend wat je bruto uurloon is. Dit gegeven is nodig als je aangeeft later meer of minder uren per week te gaan werken.
Ga je binnenkort meer of minder werken? nee   ja
Als je op relatief korte termijn minder gaat werken, bijvooorbeeld omdat je voor kinderen wil zorgen, dan heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen. Deze website kan uitrekenen of je dan nog kan voldoen aan al je financiële verplichtingen.
Ga je tot je pensioen minder werken? nee   ja
Je kan besluiten om over een aantal jaren minder te gaan werken, bijvoorbeeld als aanloop naar je pensioen. Uiteraard heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen, en kan het moeilijk worden om nog te voldoen aan al je financiële verplichtingen. Door deze gegevens mee te nemen in de berekeningen kan je zien wat je mogelijkheden zijn op dit gebied.
Pensioen
Wil je eerder met pensioen? nee   ja
Normaal gesproken gaan mensen op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen (afhankelijk van je huidige leeftijd is dat 65, 66 of 67 jaar). Je kan ook eerder met pensioen gaan, maar dan gaat je netto inkomen meestal ook achteruit. Met behulp van de rekenmodule op deze website kan je bepalen of het mogelijk is om eerder met pensioen te gaan.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.

Heb je een middelloon pensioen? nee   ja
Bij een middelloon regeling is je totale pensioen standaard 70 % van het gemiddelde verdiende salaris tijdens je loopbaan (hierbij wordt doorgaans gecorrigeerd voor inflatie tijdens je carriëre). Bij een eindloon regeling krijg je standaard 70 % van je laatstverdiende salaris. Een eindloon regeling geeft dus een hoger pensioen, maar kost het pensioenfonds veel geld om in stand te houden. De eindloon regeling komt daarom nauwelijks meer voor.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.

Persoonlijk
Hoe oud ben je op 31 december dit jaar? jaar
Met behulp van je huidige leeftijd kan worden berekend in welk jaar je AOW-gerechtigd bent. Daarnaast is het mogelijk dat je met pensioen gaat terwijl je hypotheek nog doorloopt. Omdat het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of met pensioen gaan verregaande financiële gevolgen heeft, moet je leeftijd dus worden meegenomen in de berekeningen om de juiste resultaten te verkrijgen.
Inkomen
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:

 • Neem het ‘fiscaal loon’ of ‘loon voor loonheffing’ zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP’er gebruik je ‘belastbaar fiscale winst uit onderneming’, een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Hoeveel pensioenpremie betaal je? euro per
Een bepaald deel van je salaris gaat naar het pensioenfonds van het bedrijf waar je werkt. De werknemer betaalt zelf een deel, en de werkgever betaalt (meestal) ook een deel. Op je salarisoverzicht kan je de hoogte van de door jou betaalde pensioenpremie vinden.
Heb je een dertiende maand? nee   ja
Indien je een dertiende maand hebt, die dus deel uitmaakt van het hierboven totaal ingevulde inkomen, dan kan je dat hier opgeven. Omdat je bijvoorbeeld geen pensioenpremie betaalt voor de dertiende maand is het van belang om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Verandert je inkomen in de toekomst? nee   ja
Als je later meer gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat je nu nog laag in je functieschaal zit, dan wordt het ook makkelijker om je hypotheeklasten op te brengen of om eigen vermogen op te bouwen voor de toekomst. Vul hier het bruto salaris in op basis van het huidige aantal werkuren. Corrigeer niet voor toekomstige inflatie of verandering van werkuren per week, de rekenmodule op deze website houdt daar zelf rekening mee.

Zorg dat je niet al te optimistisch bent en maak een realistische schatting.

Een voorbeeld: stel dat je nu bruto € 30.000 per jaar verdient bij een 36-urige werkweek. Je verwacht dat je tijdens de komende 6 jaar doorgroeit naar een hogere functie, en het huidige salaris bij die hogere functie is € 40.000 (bij dezelfde, dus 36-urige, werkweek). Je vult dan dus in dat je € 40.000 gaat verdienen over 6 jaar.

Hoeveel uren werk je? uur per week
Hiermee kan worden berekend wat je bruto uurloon is. Dit gegeven is nodig als je aangeeft later meer of minder uren per week te gaan werken.
Ga je binnenkort meer of minder werken? nee   ja
Als je op relatief korte termijn minder gaat werken, bijvooorbeeld omdat je voor kinderen wil zorgen, dan heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen. Deze website kan uitrekenen of je dan nog kan voldoen aan al je financiële verplichtingen.
Ga je tot je pensioen minder werken? nee   ja
Je kan besluiten om over een aantal jaren minder te gaan werken, bijvoorbeeld als aanloop naar je pensioen. Uiteraard heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen, en kan het moeilijk worden om nog te voldoen aan al je financiële verplichtingen. Door deze gegevens mee te nemen in de berekeningen kan je zien wat je mogelijkheden zijn op dit gebied.
Pensioen
Wil je eerder met pensioen? nee   ja
Normaal gesproken gaan mensen op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen (afhankelijk van je huidige leeftijd is dat 65, 66 of 67 jaar). Je kan ook eerder met pensioen gaan, maar dan gaat je netto inkomen meestal ook achteruit. Met behulp van de rekenmodule op deze website kan je bepalen of het mogelijk is om eerder met pensioen te gaan.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.

Heb je een middelloon pensioen? nee   ja
Bij een middelloon regeling is je totale pensioen standaard 70 % van het gemiddelde verdiende salaris tijdens je loopbaan (hierbij wordt doorgaans gecorrigeerd voor inflatie tijdens je carriëre). Bij een eindloon regeling krijg je standaard 70 % van je laatstverdiende salaris. Een eindloon regeling geeft dus een hoger pensioen, maar kost het pensioenfonds veel geld om in stand te houden. De eindloon regeling komt daarom nauwelijks meer voor.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.

Sparen
Hoeveel bedraagt jullie eigen vermogen? euro
Dit is je totale eigen vermogen op (spaar)rekeningen of in beleggingen.
Hoeveel zouden jullie op dit moment kunnen sparen? euro per maand
Hier kan je het bedrag invullen wat je op dit moment redelijkerwijs zou kunnen sparen. Dat kan dus best iets hoger zijn dan het bedrag dat je op dit moment werkelijk spaart omdat je bijvoorbeeld nog veel onnodige uitgaven doet. Op basis van dit gegeven zullen de rekenresultaten jouw financieel haalbare mogelijkheden weergeven.
Welk rendement halen jullie op het eigen kapitaal? procent
Als je zelf spaart om vermogen voor later op te bouwen (bijvoorbeeld voor het aflossen van je hypotheek of als aanvulling op je pensioen) zal je een bepaald rendement moeten halen om minstens de inflatie te compenseren. Gangbare rendementen zijn:

2.0 % : spaarrekening
3.0 % : obligatie
5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Geef het bruto rendement op, zonder te corrigeren voor eventuele vermogensrendementsheffing. De rekenmodule houdt hier zelf rekening mee.

Levensstijl
Gaan jullie je levensstijl aanpassen? nee   ja
Hier kan je aangeven of je je levenstijl de komende jaren aanpast zodat je meer of minder uitgeeft aan je dagelijkse leven dan nu. Met de term levensstijl worden je dagelijkse kosten bedoeld voor eten, kleding, uitgaan, luxe artikelen, etcetera. Hieronder vallen dus niet vaste kosten zoals verzekeringen, je kosten voor wonen zoals huur of hypotheekrente, of energieverbruik. Het draait hier dus eigenlijk om de vraag of je luxer gaat leven, of juist minder luxe.
Financiële verplichtingen
Zijn er verdere financiële verplichtingen? nee   ja
Onder ‘verdere financiële verplichtingen’ vallen uitgaven die niet bij het gangbare uitgavenpatroon horen. Hierbij kan je denken aan rente en aflossing voor leningen (geen hypotheek op huidige woning), of alimentatie.
Huur
Hoeveel huur betaal je? euro per maand
Dit is de kale huur per maand, zonder eventuele energiekosten.
De nieuwe woning
Wat is de prijs van de te kopen woning? euro
De koopprijs van je nieuwe woning is voor bestaande woningen de zogenoemde ‘kosten koper’ prijs, dus de prijs waarvoor de woning wordt aangeboden. Je telt hier dus geen kosten voor notaris of makelaar bij op, en ook geen overdrachtsbelasting. De rekenmodule op deze website houdt daar automatisch rekening mee. Voor een nieuwbouw woning vul je hier de ‘vrij op naam’ prijs in.
Is het een nieuw te bouwen woning? nee   ja
Voor nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting. Omdat het daarbij vaak om duizenden euro’s gaat is het belangrijk om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Nieuwe hypotheek
Algemeen
Hoe is de opbouw van de huidige hypotheek? er is een aflossingsvrij deel
Om je hypotheek zo goed mogelijk op jouw situatie en wensen te laten aansluiten kunnen verschillende hypotheeksoorten met elkaar worden gecombineerd. Er zijn in principe drie soorten hypotheken:

 • De aflossingsvrije hypotheek: bij deze hypotheek wordt alleen rente betaald en niet afgelost. Aan het einde van de looptijd heb je nog steeds de oorspronkelijke schuld.
 • De aflossende hypotheek: tijdens de looptijd van de hypotheek betaal je niet alleen rente, maar los je ook geleidelijk de hypotheekschuld af waardoor je uiteindelijk schuldvrij bent. Het aflossen kan ‘lineair‘ waarbij je elke maand steeds evenveel aflost en je maandlasten geleidelijk afnemen, of je kan ‘annuïtair‘ aflossen waarbij je bruto maandlasten constant blijven.
 • De kapitaalopbouwende hypotheek: net als bij de aflosvrije hypotheek los je niet af. Naast de rente betaal je echter een premie waarmee kapitaal wordt opgebouwd om aan het einde van de looptijd volledig mee te kunnen aflossen. Er zijn verschillende soorten kapitaalopbouwende hypotheken, waaronder de spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, en beleggingshypotheek.

Hier kan je invullen hoe je nieuwe hypotheek moet worden samengesteld.

er is een aflossend deel
er is een kapitaalopbouwend deel
Wat is de looptijd van de hypotheek? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.

Willen jullie de hypotheek met NHG afsluiten? nee   ja
Indien de hypotheeksom onder een bepaalde grens blijft (€ 265.000 in 1 juli 2014), dan kan de hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgesloten. Omdat het waarborgfonds achter de NHG garant staat voor betaling van de restschuld aan de geldverstrekker bij gedwongen verkoop van de woning, kunnen geldverstrekkers een korting geven op de hypotheekrente.
Gebruiken jullie eigen geld voor de aankoop? nee   ja
Bij de aankoop van een woning kan je ervoor kiezen om een deel van je spaargeld te gebruiken, dit levert dan een lager hypotheekbedrag op. Hoewel vaak wordt aangegeven dat je de fiscale aftrekmogelijkheden zo goed mogelijk moet benutten door je hypotheek zo hoog mogelijk te houden, kan het toch voordelig zijn om spaargeld te gebruiken voor aankoop van je woning. Aangezien je dan een hypotheek krijgt die lager is dan de waarde van je woning, heb eigenlijk direct al wat ‘overwaarde’. Dit kan soms in de onderhandelingen worden gebruikt om een lagere hypotheekrente te betalen.
Reserveren jullie een verbouwingsdepot? nee   ja
Soms is een gekochte woning niet direct geschikt om te bewonen, en wil je nog allerlei zaken aanpassen of verbouwen voordat je verhuist. Als je zelf geen geld hebt om die verbouwing te betalen, dan is het mogelijk om hiervoor een extra bedrag te reserveren in je hypotheek.
Aflossingsvrij deel
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Toekomstige verhuizing
Zijn jullie van plan later nogmaals te verhuizen? nee   ja
De rekenmodule op deze webpagina rekent je huidige situatie door, en de financiële verwachtingen voor de toekomst. Het is mogelijk dat je in de resultaten rekening wilt houden met een verhuizing over een aantal jaren. Dat is mogelijk door hier aan te geven over hoeveel jaar je nogmaals denkt te gaan verhuizen.

Omdat het ondoenlijk is om nu al gegevens te vragen over de nieuwe hypotheeksituatie die ontstaat op het moment van verhuizen over een aantal jaren, doet de rekenmodule een aantal aannames:

 • Voor de kosten rondom de aankoop van de woning (makelaar, notaris, overdrachtsbelasting) worden marktconforme bedragen afgeschat.
 • Indien de bestaande hypotheeksom hoger is dan de waarde van de nieuwe woning (deze situatie kan ontstaan als je naar een goedkopere woning verhuist), dan wordt een deel van de bestaande hypotheek afgelost om te voorkomen dat er rente moet worden betaald waarover geen hypotheekrente aftrek mogelijk is.
 • Indien er extra financiering nodig is voor de nieuwe woning, dan wordt er een extra hypotheek afgesloten van hetzelfde type en met dezelfde voorwaarden als de bestaande hypotheek.
Gemeentelijke OZB
Wat is het OZB-tarief voor de nieuwe woning? euro per jaar
Het tarief voor de OZB (Onroerend Zaak Belasting) verschilt per gemeente en is meestal terug te vinden op de aanslag. Als het tarief bijvoorbeeld 0.15 % bedraagt van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) waarde en je hebt een woning van € 325.000, dan betaal je jaarlijks:

325.000 · 0.15/100 = € 487.50

Hypotheekkosten
Wat zijn de extra kosten van de nieuwe hypotheek? euro per jaar
Wat zijn de advieskosten van de nieuwe hypotheek? een percentage ,procent
Bij het afsluiten van een hypotheek betaal je advieskosten. In het algemeen is de hoogte hiervan ongeveer 1.0 % van het totale hypotheekbedrag.
een vast bedrag
Bijkomende kosten
Wat zijn de kosten van de aankoopmakelaar? een percentage ,procent
Het is gebruikelijk dat makelaars een percentage van de prijs van de woning vragen, of een vast bedrag. In het algemeen is een percentage van 1.5 % een realistische keuze waarmee alle kosten worden gedekt. Als je kiest voor een vast bedrag, vergeet dan niet om eventueel bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld een bouwtechnisch rapport) in het bedrag mee te nemen.
een vast bedrag
Wat zijn de notariskosten? een vast bedrag
De notaris is nodig om de transportakte van het huis en de hypotheekakte te regelen. In tegenstelling tot de makelaarskosten worden de notariskosten niet makkelijk in een percentage van de koopsom uitgedrukt. Je kan hier kiezen uit 2 mogelijkheden: of je kiest een vast bedrag, of je kiest ervoor dat de rekenmodule een min of meer marktconform bedrag voor je uitrekent.
een marktconform bedrag
Onderhoudskosten woning
Wat zijn de onderhoudskosten van de eigen woning? procent van de WOZ-waarde per jaar
De juiste waardes van de onderwerpen in dit onderdeel zijn soms lastig te achterhalen. De meeste gegevens hebben geen hele grote invloed op het eindresultaat van de berekeningen, maar de kosten van de hypotheek kunnen in sommige gevallen een belangrijke factor zijn in het berekenen van je financiële toekomst. Voor het gemak, of als je de werkelijke waardes van deze onderwerpen niet weet, kan je prima de standaard waardes gebruiken. Het verschil in maandlasten tussen een berekening waarbij standaard waarden worden gebruikt en een berekening waarbij je zelf de juiste waardes invult zal meestal niet meer dan enkele tientallen euro’s zijn.

 Hieronder staan enkele opties voor testen en debugging. Deze opties zijn niet beschikbaar voor gewone gebruikers!

Inflatie
Welke inflatie moet worden gebruikt? standaard 2.3 procent   0 procent
De mogelijkheid om de inflatie op nul te zetten is erg handig bij het checken van de correctheid van de berekeningen.
Debugging
Enable overzicht PHP-scripts input? nee   ja
Deze optie geeft een overzicht van alle naar de PHP reken-scripts overgehevelde variabelen.
Enable overzicht initialisatie hypotheken? nee   ja
Deze optie geeft een overzicht van de initialisatie van de hypotheekobjecten.
Enable check PHP $_POST variabelen? nee   ja
Deze optie checkt of de PHP scripts geen onbekende $_POST variabelen gebruiken.
Jaren overzicht van hypotheken en KEW’s laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van de hypotheken en KEW’s moet worden getoond na afloop van de hypotheken.
Jaren overzicht van inkomen en belasting laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van het inkomen moet worden getoond.
Jaren overzicht van de jaarlijkse berekening laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van de jaarlijkse berekening moet worden getoond.
Initialisatie pensioen parameters laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of de parameters die de pensioenberekening sturen moeten worden getoond.
Extern opstarten van een PHP-calculatie.
Hier kan je een externe PHP-calculatie opstarten met een POST-string, bijvoorbeeld bij een gerapporteerde error.

.

.

.