Disclaimer

Disclaimer

Samengevat in enkele korte punten:

  • Gebruik van de informatie en de rekenmodule op deze website is geheel voor eigen risico.
  • In geen enkel geval is de maker van deze website aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze site.
  • De informatie op deze website en de uitkomsten van de rekenmodule zijn in geen enkel geval bedoeld als advies.
  • Hoewel de maker van deze website zijn uiterste best doet om correcte informatie en correcte rekenresultaten aan te bieden, kan niet worden gegarandeerd dat deze te allen tijde foutloos zijn.
  • De gegevens die je invult in de rekenmodule op deze site worden alleen gebruikt voor de berekening die je zelf doet. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, niet geanalyseerd of in statistieken verwerkt, en niet doorverkocht.