Voorbeeld rapport

DISCLAIMER

Dit financiële rapport geeft de resultaten weer van de berekeningen uitgevoerd door www.hypotheekkater.nl. Deze resultaten zijn slechts informatief, en zijn in geen geval bedoeld als advies of onderbouwing voor het nemen van financiële beslissingen.

De inhoud van dit rapport is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar/beheerder van www.hypotheekkater.nl kan de juistheid van de gegevens in het rapport echter niet garanderen, en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor welke eventuele schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van dit rapport.

page2image291665040

page 2 / 25

page3image291559728

www.hypotheekkater.nl

page3image291559232

Invoer gegevens

page3image291563632

page 3 / 25

page4image328315504

www.hypotheekkater.nl

page4image328840384

GezinssituatieGezin

Heb je kinderen?
Wil je later nog meer kinderen?

Jouw gegevens

Persoonlijk

Hoe oud ben je op 31 december dit jaar?

Inkomen

Wat is je inkomen?
Hoeveel pensioenpremie betaal je?
Heb je een dertiende maand?
Verandert je inkomen in de toekomst? Hoeveel uren werk je?
Ga je binnenkort meer of minder werken? Ga je tot je pensioen minder werken?

Pensioen

Wil je eerder met pensioen?
Heb je een middelloon pensioen?

ja, 2: 0 en 2 jaar ja, 2 over 2 jaar

25 jaar

40.000 euro per jaar
200 euro per maand
ja
ja, tot 50.000 euro over 4 jaar 40 uur per week

ja, 38 uur per week van 2010 tot 2010 ja, 40 uur per week vanaf m’n 60-ste

nee ja

page4image328901600page4image328901936page4image328902208page4image328902480page4image328902752

page 4 / 25

page5image291342240

www.hypotheekkater.nl

page5image291338464

FinanciënSparen

Hoeveel bedraagt je eigen vermogen? Hoeveel zou je op dit moment kunnen sparen? Welk rendement haal je op het eigen kapitaal?

Levensstijl

Ga je je levensstijl aanpassen?

Studiekosten

Draag je bij aan studiekosten van kinderen?

Financiële verplichtingen

Zijn er verdere financiële verplichtingen?

10.000 euro
200 euro per maand 4.0 procent

ja, iets luxer binnen 5 jaar

ja, gemiddeld 1000 euro per kind per jaar

ja
nummer 1:

100 euro per maand de komende 2 jaar nummer 2:

200 euro per maand de komende 3 jaar

page5image291388784page5image291389120page5image291389392page5image291389664page5image291389936

page 5 / 25

page6image328332784

www.hypotheekkater.nl

page6image328386288

Huidige woning

Huur

Hoeveel huur betaal je? 600 euro per maand

page6image328489728page6image328538624

page 6 / 25

page7image208562976

www.hypotheekkater.nl

page7image293528352

Nieuwe woningDe nieuwe woning

Wat is de prijs van de te kopen woning? Is het een nieuw te bouwen woning?

Nieuwe hypotheekAlgemeen

Hoe is de opbouw van de nieuwe hypotheek?

Wat is de looptijd van de hypotheek? Wil je de hypotheek met NHG afsluiten? Gebruik je eigen geld voor de aankoop? Reserveer je een verbouwingsdepot?

Aflossingsvrij deel

Hoeveel procent van het totaal bedraagt dit deel? Wat is de rente van dit hypotheekdeel?

Aflossend deel

Hoeveel procent van het totaal bedraagt dit deel? Wat is de rente van dit hypotheekdeel?
Hoe wordt afgelost?

Status huidige hypotheek

Maak je gebruik van een verhuisregeling? Moet je boeterente voor de hypotheek betalen? Heeft de KEW een lagere afkoopwaarde?
Wat gebeurt er met de bestaande KEW?

Toekomstige verhuizing

Ben je van plan later nogmaals te verhuizen? Wat wordt de prijs van de nieuwe woning? Wordt het een nieuw te bouwen woning?

200.000 euro nee

er is een aflossingsvrij deel er is een aflossend deel
30 jaar
ja

ja, 5.000 euro nee

40 procent van de totale hypotheek 5.0 procent

60 procent van de totale hypotheek 5.0 procent
annuïteiten

nee
nee
nee
De KEW betaalt aan mij uit

ja, over 10 jaar onbekend
ja

page7image293422736page7image293426704page7image293426976page7image293394000page7image293389840

page 7 / 25

page8image291071952

www.hypotheekkater.nl

page8image291255152

Diversen

Gemeentelijke OZB

Wat is het OZB-tarief voor de nieuwe woning?

Hypotheekkosten

Wat zijn de extra kosten van de nieuwe hypotheek? Wat is de afsluitprovisie van de nieuwe hypotheek?

Bijkomende kosten

Wat zijn de kosten van de aankoopmakelaar? Wat zijn de notariskosten?

Onderhoudskosten woning

Wat zijn de onderhoudskosten van de eigen woning?

250 euro per jaar

0 euro per maand 1.0 procent

1.5 procent 1.500 euro

1.0 procent

page8image291295792page8image291296128page8image291296592page8image291296800page8image291297008

page 8 / 25

page9image290249632

www.hypotheekkater.nl

page9image290181840

Resultaten

page9image290301712

page 9 / 25

page10image328501824

www.hypotheekkater.nl

page10image328649104

Hypotheekberekening huidige verhuizing

De berekening van de nieuwe hypotheeksituatie na aankoop van de nieuwe woning is hieronder gegeven.

  Aankoop woning
   prijs woning
   kosten makelaar (1.5 %)
   kosten notaris (0.8 %)
   overdrachtsbelasting (6.0 %)
   _________________________________________________________

totaal

Eigen vermogen
  eigen vermogen
  eigen geld inbreng bij aankoop woning
  _________________________________________________________
:  200.000 +
:   3.000 +
:   1.500 +
:   12.000 +

: 216.500

:   10.000 +
:   5.000 -

totaal

  Totale hypotheeksom

aankoop woning
eigen geld inbreng
NHG premie (0.55 % van € 214.830)
provisie (1.00 % van € 214.830) _________________________________________________________ totaal : 214.830

Bovenstaande berekening geeft een indicatie van de nieuwe hypotheeksituatie, direct na aankoop van de woning. De samenstelling van de hypotheekconstructie is dan als volgt:

aflossingsvrije hypotheek einde looptijd 2041 schuld € 85.932
rente 5.0 %

plus :

annuïteiten hypotheek einde looptijd 2041 schuld € 128.898 rente 5.0 %

: 5.000

:  216.500 +
:   5.000 -
:   1.182 +
:   2.148 +

page10image328774384page10image328774656page10image328774928page10image328775200page10image328775472page10image328775744page10image328776272page10image328776608page10image328776816

page 10 / 25

page11image328250192

www.hypotheekkater.nl

page11image328285728

Hypotheekberekening toekomstige verhuizing

De berekening van de nieuwe hypotheeksituatie na aankoop van de nieuwe woning over 10 jaar is hieronder gegeven. Enkele bedragen, zoals bijvoorbeeld bedragen met een fiscale betekenis (maximaal aftrekbare provisie, NHG-grens, etc.), zijn geschat op basis van de huidige geldende bedragen en de te verwachten inflatie.

  Verkoop woning
   prijs woning               :  251.065 +
   kosten makelaar (1.5 %)         :   3.766 -
   _________________________________________________________

totaal

Aankoop woning

: 247.299

prijs woning
kosten makelaar (1.5 %)
kosten notaris (0.2 %)
_________________________________________________________

: : :

: 255.431

eigen vermogen
extra financiering (zie hieronder)
_________________________________________________________

totaal

Eigen vermogen

totaal

Totale hypotheeksom

: 42.769

aankoop woning
verkoop woning
NHG premie (0.55 % van € 190.428)
_________________________________________________________
251.065 +
 3.766 +
  600 +
:   51.948 +
:   9.179 -

: : :

255.431 +
247.299 -
 1.047 +

subtotaal
financiering vanuit eigen vermogen
schuld bestaande hypotheek _________________________________________________________ totaal : 190.428

Bovenstaande berekening geeft een indicatie van de nieuwe hypotheeksituatie, direct na aankoop van de woning. De samenstelling van de hypotheekconstructie is dan als volgt:

aflossingsvrije hypotheek einde looptijd 2041 schuld € 85.932
rente 5.0 %

plus :

annuïteiten hypotheek einde looptijd 2041 schuld € 104.496 rente 5.0 %

: 9.179 + : 9.179 – : 190.428 +

page11image328525216page11image328525488page11image328478400page11image328476064page11image328476272page11image328428992page11image328429200page11image328426912page11image328427120

page 11 / 25

page12image327262176

www.hypotheekkater.nl

page12image290065984

Bij deze berekening kan de volgende opmerking worden gemaakt:

De benodigde extra financiering is relatief laag, daarom is ervoor gekozen om dit uit het eigen kapitaal te betalen en geen nieuw hypotheekdeel af te sluiten.

page12image327726288page12image327726496

page 12 / 25

page13image244456912

www.hypotheekkater.nl

page13image244471056

Inkomsten en uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft een indicatie van de totale inkomsten en uitgaven per maand. Inkomsten die je slechts eenmalig ontvangt in een jaar, zoals vakantiegeld of de dertiende maand, zijn herverdeeld over het maandinkomen. Daardoor ontstaat een gemiddeld bedrag dat geldig is voor elk van de 12 maanden van het jaar.

Inkomsten per maand
  bruto inkomen              :
  vakantiegeld               :
  dertiende maand             :
  kinderbijslag en kindgebonden budget   :
  _________________________________________________________

totaal

Uitgaven per maand

belasting
pensioenpremie
bruto hypotheekrente
fiscale teruggave hypotheekrente
overige hypotheekkosten
huur
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
onderhoud woning
extra lasten en verplichtingen
kosten van kinderen
premie ziektekostenverzekering
sparen
verder levensonderhoud __________________________________________________________________________________________ totaal : 3.374 3.374 0

2.722 +
 218 +
 227 +
 207 +

: 3.374

  huidige situatie
nieuwe situatie   verschil

: 610 + : 200 + : 0+ : 0+ : 0+ : 600 + : 0+ : 0+ : 300 + : 333 + : 100 + : 200 + : 1.031 +

610 +      0
200 +      0
895 +     895

-334 + -334 162 + 162 0+ -600 21 + 21 167 + 167 300 + 0 339 + 6 100 + 0 -117 + -317 1.031 + 0

page13image244656864

page 13 / 25

page14image245391312

www.hypotheekkater.nl

page14image245448256

De grafiek hieronder geeft een overzicht van het bruto jaarinkomen weer. Er wordt aangenomen dat het inkomen groeit met de inflatie, naast aanpassingen die je zelf hebt aangegeven zoals doorgroei in salarisschalen en meer of minder uren werken.

De procentuele opbouw van het bruto jaarinkomen is weergegeven in onderstaande grafiek. Hierin kan je zien wat het aandeel is van de belangrijke kostenposten als percentage van je totale inkomen, en kan je inschatten of je financiële huishouding er de komende jaren gezond uit ziet.

page14image245490304page14image245490656page14image245490944

page 14 / 25

page15image327586176

www.hypotheekkater.nl

page15image290296784

Woningkosten

De hypotheeklasten vormen een belangrijke schakel in de totale berekening. In onderstaand overzicht zijn de bruto en netto hypotheeklasten gespecificeerd.

  Hypotheeklasten

bruto rente hypotheek : 895 + aflossing hypotheek : 162 + _________________________________________________________ totaal bruto : 1.057 + fiscale teruggave hypotheekrente : 334 – _________________________________________________________ totaal netto : 723

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de belangrijkste woonlasten.

page15image327533232page15image327533584

page 15 / 25

page16image290568560

www.hypotheekkater.nl

page16image291128832

Hypotheekschuld en KEW

De totale hypotheekschuld en, indien van toepassing, de waarde van de Kapitaalverzekering Eigen Woning (opbouw van kapitaal binnen een hypotheekconstructie) is weergegeven in onderstaande grafiek.

page16image291227936page16image291235424

page 16 / 25

page17image291083616

www.hypotheekkater.nl

page17image291076336

Sparen

Onderstaande grafiek geeft het bedrag weer wat je maandelijks kan sparen.

De grafiek hieronder geeft het eigen gespaarde kapitaal weer (dat is dus niet het kapitaal in een eventuele KEW). Het is mogelijk dat het spaarkapitaal een plotselinge ‘sprong’ laat zien. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een KEW tot uitkering overgaat:

Wanneer een KEW uitkeert naar je eigen gespaarde kapitaal, dan zal er een plotselinge toename van je spaarkapitaal te zien zijn.
Als een KEW wordt gebruikt om af te lossen en het afgeloste bedrag is boven de belastingvrijstelling, dan wordt de extra belasting betaald vanuit je eigen spaarkapitaal. Er zal dan een plotselinge afname van je spaarkapitaal te zien zijn.

page17image291197200page17image291197552page17image291197824page17image291198096page17image291192720

page 17 / 25

page18image289872032

www.hypotheekkater.nl

page18image327587216

Conclusies

Op deze pagina worden enkele eindresultaten weergegeven. Let echter op de volgende punten:

Indien je een ‘eenvoudige’ berekening hebt gedaan in plaats van de ‘complete’ berekening, dan kunnen er financiële posten in jouw situatie meespelen die op dit moment niet zijn meegenomen in de berekening. Nadat je wat gevoel heb gekregen voor de rekenmodule is het verstanding om over te stappen naar de complete berekening.

De rekenmodule doe een aantal aannames (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het belastingstelsel, inflatie, kosten van kinderen, etc.) om in toekomstige jaren te kunnen berekenen hoe jouw financiële situatie er uit kan zien. Bedenk dus dat de uitkomsten van de rekenmodule een goede indicatie bieden van je toekomstige financiën, maar geen exacte voorspelling.

Toekomstige veranderingen in jouw persoonlijke of financiële situatie die niet zijn voorzien of die je niet hebt ingevuld, kunnen natuurlijk niet in de berekeningen worden meegenomen.

Bij start van de berekeningen is het totale netto kapitaal als volgt opgebouwd:

page18image327487456page18image327491920page18image327492128

WOZ waarde eigen woning
eigen vermogen
kapitaal KEW
hypotheekschuld _________________________________________________________ totaal : 10.000

Het totale netto kapitaal aan het einde van de berekeningen is gegeven door:

:     0 +
:   10.000 +
:     0 +
:     0 -

WOZ waarde eigen woning
eigen vermogen
kapitaal KEW
hypotheekschuld _________________________________________________________ totaal : 1.425.736

Het startkapitaal vertegenwoordigt een waarde van 0.3 maal het nu geldende modale inkomen. Aan het eind van de berekening is dat 16.2 maal het op dat moment geldende modale inkomen. Tijdens de berekende jaren is er dus vermogen opgebouwd.

:  543.949 +
:  881.787 +
:     0 +
:     0 -

page18image327280976

page 18 / 25

page19image327265488

www.hypotheekkater.nl

page19image209673776

Overzichtstabellen

page19image327317808

page 19 / 25

page20image327610560

www.hypotheekkater.nl

page20image327610784

Algemeen

Hieronder zijn de belangrijkste bedragen aangaande inkomen, belasting en sparen in een tabel weergegeven:

alle weergegeven bedragen zijn op jaarbasis
Het weergegeven spaarbedrag is het nominale spaarbedrag per jaar. Dat betekent niet dat het spaarkapitaal tenminste met dit bedrag wordt vermeerderd, aangezien het spaarkapitaal ook kan worden aangewend voor tussentijdse aflossingen van de hypotheek.
het gespaarde kapitaal geeft het bedrag weer aan het eind van het geldende jaar
de vermelde bedragen voor het inkomen zijn bruto

page20image327652672page20image327653008page20image327653280page20image327653552

jaar

inkomen

belasting

sparen

jezelf

partner

totaal

bedrag

procent

per jaar

kapitaal

salaris

pensioen

AOW

salaris

pensioen

AOW

1

38000

0

0

0

0

0

38000

3316

9

-1393

5664

2

43477

0

0

0

0

0

43477

5310

12

186

6084

3

47094

0

0

0

0

0

47094

6570

14

1546

7935

4

50853

0

0

0

0

0

50853

7882

15

4091

12507

5

54761

0

0

0

0

0

54761

9249

17

4759

17957

6

56021

0

0

0

0

0

56021

9612

17

4622

23482

7

57309

0

0

0

0

0

57309

9985

17

5068

29692

8

58627

0

0

0

0

0

58627

10368

18

5328

36421

9

59976

0

0

0

0

0

59976

10762

18

5798

43908

10

61355

0

0

0

0

0

61355

11212

18

6042

51948

11

62766

0

0

0

0

0

62766

11603

18

5339

50751

12

64210

0

0

0

0

0

64210

12114

19

5546

58549

13

65687

0

0

0

0

0

65687

12634

19

4488

65558

14

67198

0

0

0

0

0

67198

13156

20

4685

73052

15

68743

0

0

0

0

0

68743

13697

20

3551

79667

16

70324

0

0

0

0

0

70324

14239

20

3731

86734

page20image329373200

page 20 / 25

page21image290301008

www.hypotheekkater.nl

page21image290260128

jaar

inkomen

belasting

sparen

jezelf

partner

totaal

bedrag

procent

per jaar

kapitaal

salaris

pensioen

AOW

salaris

pensioen

AOW

page21image327258432page21image327258672page21image290033792page21image290033968page21image327318240page21image327318480page21image290428416page21image290428592page21image327260384page21image327260496page21image327260672

17 71942 0 0 0 0 0 71942 14849 21 2689 93000

18 73596 0 0 0 0 0 73596 18073 25 933 97691

19 75289 0 0 0 0 0 75289 18746 25 1433 103089

20 77021 0 0 0 0 0 77021 19393 25 1564 108840

21 78792 0 0 0 0 0 78792 20114 26 4224 117586

22 80604 0 0 0 0 0 80604 20835 26 4376 126841

23 82458 0 0 0 0 0 82458 24140 29 7593 139812

24 84355 0 0 0 0 0 84355 25006 30 7749 153463

25 86295 0 0 0 0 0 86295 25900 30 9626 169613

26 88280 0 0 0 0 0 88280 26844 30 9791 186580

27 90310 0 0 0 0 0 90310 27819 31 11756 206269

28 92387 0 0 0 0 0 92387 28848 31 11929 226926

29 94512 0 0 0 0 0 94512 29911 32 12095 248582

30 96686 0 0 0 0 0 96686 29978 31 13286 182973

31 98910 0 0 0 0 0 98910 31799 32 25434 216743

32 101185 0 0 0 0 0 101185 32885 33 25664 252103

33 103512 0 0 0 0 0 103512 33460 32 26436 289680

34 105893 0 0 0 0 0 105893 34610 33 26663 328997

35 108328 0 0 0 0 0 108328 35798 33 26884 370116

36 110820 0 0 0 0 0 110820 36444 33 27680 413708

37 113369 0 0 0 0 0 113369 37703 33 27896 459268

38 115976 0 0 0 0 0 115976 38395 33 28712 507500

39 118644 0 0 0 0 0 118644 39730 33 28921 557878

40 121372 0 0 0 0 0 121372 41109 34 29122 610479

41 124164 0 0 0 0 0 124164 33878 27 37968 674384

42 127020 0 0 0 0 0 127020 35256 28 38242 741132

43 0 59717 30088 0 0 0 89805 29366 33 14819 786189

44 0 61090 30780 0 0 0 91870 30378 33 14824 833053

page21image293202864

page 21 / 25

page22image208137824

www.hypotheekkater.nl

page22image291730864

jaar

inkomen

belasting

sparen

jezelf

partner

totaal

bedrag

procent

per jaar

kapitaal

salaris

pensioen

AOW

salaris

pensioen

AOW

45

0

62495

31488

0

0

0

93983

31422

33

14819

881787